В профила си ще откриете:

  • Актуална сметка за парно и топла вода
  • Сметки за парно и топла вода до 5 години назад
  • Данни от изравнителни сметки
  • Възможност за въвеждане на данни от самоотчет (без финален за сезона) - за градовете София, Перник, Враца и Козлодуй е възможно да се подават самоотчети само на СЕС заявили месечен отчет
  • Промоции и др.

Абонатен номер - идентичен номер на титуляра на партидата в Топлофикация.